Merkel otwarta na dyskusję o pogłębianiu strefy euro

Niemiecka kanclerz jest gotowa na debatę o reformie eurolandu, którą proponuje prezydent Francji. Angela Merkel odrzuca jednak możliwość wspólnego zaciągania długów przez kraje strefy.