Kanclerz Niemiec uważa pandemię koronawirusa za wyzwanie „historycznych wymiarów” dla Unii Europejskiej. Wyjście wzmocnionej UE z kryzysu musi leżeć w interesie wszystkich. Potrzeba „więcej Europy” – domaga się Merkel.

Reader Interactions