Mimo wszystkich tarć we wzajemnych stosunkach: kanclerz Niemiec i prezydent Rosji chcą wspólnych uzgodnień w rozwiązywaniu konfliktów. Powrót do dyplomatycznej normalności?

Reader Interactions