Niemieckie władze podejrzewają, że grupa tzw. obywateli Rzeszy próbowała zaopatrzyć się w broń i stworzyć oddziały partyzanckie.

Reader Interactions