Od marca liczne przypadki znajdowania martwych sikorek w Niemczech postawiły ekspertów w obliczu zagadki. Badania znalezionych ptaków przyniosły jej rozwiązanie.

Reader Interactions