Marsze pokoju muzułmanów bez poparcia DITIB. „Jest ramadan”

Tysiące muzułmanów chce w przyszłą sobotę demonstrować przeciwko terrorowi i przemocy. Tureckie zrzeszenie DITIB nie przyłączy się do nich, za co zbiera krytykę.