Małżonki prezydentów Polski i RFN patronują akcji Jugendwerku

W polsko-niemieckiej wymianie młodzieży uczestniczyło dotychczas blisko 3 mln osób, głównie z gimnazjów w dużych miastach. PNWM chce dotrzeć także do innych szkół i środowisk. Małżonki prezydentów objęły patronat.