Mało cudzoziemców w niemieckich partiach

Tylko nieliczni cudzoziemcy korzystają z możliwości wpływania na politykę Niemiec poprzez działalność w partiach.