Mała rewolucja w niemieckim Kościele katolickim

W placówkach podlegających Kościołowi katolickiemu w Niemczech obowiązują od 1 sierpnia nowe przepisy prawa pracy. Są zdecydowanie bardziej liberalne niż dotychczasowe. Niektóre diecezje postawiły się jednak okoniem.