Magazyn „Emma“ – 40 lat w walce o prawa kobiet w Niemczech

Dla krytyków magazyn dla kobiet „Emma” jest fanatycznym czasopismem feministek. Dla jego sympatyków – rzecznikiem ruchu wyzwolenia kobiet w Niemczech.