Lufthansa broni się przed zarzutami, że po bankructwie Air Berlin podwyższa ceny biletów. Przyjrzy się temu Federalny Urząd Antykartelowy.

Reader Interactions