Literackie mosty

Im trudniejszy staje się dialog polityczny, tym wyraźniej widać, jak ważna jest współpraca w różnych dziedzinach – na przykład we wzajemnym promowaniu literatury.