Literackie mosty w Europie: RADAR – jedna literatura, trzy języki

W księgarniach w Polsce, Niemczech i na Ukrainie można dostać od kilku dni bezpłatnie kwartalnik literacki RADAR. To pierwsze polsko-niemiecko-ukraińskie czasopismo tego typu.