Biskupi polscy i niemieccy przygotowali wspólne przesłanie z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypominają: „Ze wspólnej pamięci rodzi się inspiracja dla wspólnej teraźniejszości i przyszłości”.

Reader Interactions