Liczba salafitów w Niemczech wzrosła do rekordowego poziomu

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zwraca uwagę na „rekordowy poziom“ liczby salafitów w Niemczech. Temu niepokojącemu zjawisku towarzyszą także zmiany w strukturze i metodach ich działania.