Liczba "obywateli Rzeszy" w RFN znacznie wzrasta

W całych Niemczech policja i komornicy sądowi konfrontowani są z coraz większą liczbą tak zwanych „obywateli Rzeszy” negujących państwowość RFN.