Leopolda Weissa droga do islamu

Urodził się we Lwowie jako syn rabina, świat poznał go jako wybitnego myśliciela XX wieku. Fascynujące życie Leopolda Weissa opowiada jego wznowiona właśnie w Niemczech autobiografia i wydany na DVD film.