Policjanci otaczali domy, chodzili od mieszkania do mieszkania, zabierali chorych, dzieci do lat 10 i starców powyżej 60 lat – wspomina dr Leon Weintraub, który przeżył łódzkie getto i kilka niemieckich obozów.

Reader Interactions