Kurdyjska PKK przeprasza niemiecki naród

Krwawa walka Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) toczyła się w latach 90-tych także w RFN. Teraz jeden z jej liderów przeprosił Niemcy i krytycznie odniósł się do przeszłości. Działalność PKK w Niemczech jest zabroniona.