Jedenaście uniwersytetów w Niemczech może nosić tytuł „wybitnych uczelni”. Decyduje o tym gremium naukowców i polityków.

Reader Interactions