Koronakryzys to czas, gdy jedni tracą, a drudzy się bogacą. Jest wśród nich m. in. Donald Trump i jego rodzina.

Reader Interactions