Z makulatury przed domem słynnego malarza Gerharda Richtera mężczyzna wyciągnął kilka jego prac i postanowił je spieniężyć.

Reader Interactions