Kryzys SPD

Partia SPD od dłuższego czasu już przeżywa kryzys: jej popularność w sondażach sięga powoli dna, jej szef Kurt Beck stara się ze wszech sił utrzymać ster w rękach, ale głośno rozmyśla się o zmianie na kapitańskim mostku.