Kryzys finansowy = kryzys demograficzny

Im wyższe bezrobocie, tym mniej dzieci przychodzi na świat. Kryzys ekonomiczny w Europie przyhamował rosnący jeszcze niedawno wskaźnik urodzeń. Polki reagują na kryzys tylko w znikomym stopniu.