Krym ‒ półwysep różnorodności kulturowej

W świadomości Rosjan Krym należy do Rosji tak jak Plac Czerwony do Moskwy. W rzeczywistości półwysep jest kosmopolitycznym tyglem, gdzie zderza się wiele kultur.