Przedstawiciel Zbigniewa Ziobry opowiadał dziś Trybunałowi w Luksemburgu o polskich „złodziejach w togach”. A wysłannik KRS przekonywał, że zarzuty co do praworządności w Polsce opierają się na wrażeniach, a nie faktach.

Reader Interactions