W zeszłym roku emisja gazów cieplarnianych w krajach należących do G20 wzrosła o 1,8 proc. – wynika z raportu „Brown to Green”.

Reader Interactions