Koszty pracy w UE: najniższe w Bułgarii, najwyższe w Danii

Bułgaria i Rumunia to państwa o najniższych kosztach pracy w całej UE – podał Eurostat.