Stawka za godzinę pracy w Niemczech jest wyższa od średniej unijnej, ale niższa od stawek obwiązujących w Danii, Luksemburgu i Belgii. W Polsce wynosi 8,50 euro.

Reader Interactions