Kościół i medycyna reprodukcyjna. "Tydzień na rzecz życia"

Doroczny ekumeniczny „Tydzień na rzecz Życia“ jest poświęcony w Niemczech medycznie wspomaganej prokreacji.