W Bułgarii ujawniono aferę dotyczącą handlu obywatelstwem tego kraju. Podobne praktyki występują także w innych państwach unijnych.

Reader Interactions