Niektóre państwa wykorzystują pandemię jako pretekst do zastraszania dziennikarzy i uciszania krytyków. Komisarz ONZ ds. praw człowieka widzi zagrożenie dla wolnej prasy i ostrzega.

Reader Interactions