Koronawirus określa dziś kurs polityki wobec uchodźców w Grecji. Podczas gdy Erdogan musiał odpuścić próbę szantażu na granicy, Ateny wykorzystują epidemię, by przeforsować własną politykę.

Reader Interactions