Napływające z Chin liczby budzą zaniepokojenie. Ponad 1700 lekarzy i innych pracowników służby zdrowia zaraziło się już wirusem COVID-19. Przyczyną tego jest niewystarczająca ilość ubrań i masek ochronnych.

Reader Interactions