Zostajemy w domu, izolując się od innych. W tym czasie dowiemy się też nowych rzeczy o sobie, o własnych reakcjach i zachowaniach – mówi psycholog Marzanna Maciejak*.

Reader Interactions