Niemiecki Związek Handlu Detalicznego zaproponował, aby do końca tego roku sklepy były otwarte przez siedem dni w tygodniu. Pomysł ten wywołał gwałtowną krytykę w RFN, ponieważ narusza zasadę wolnych niedziel.

Reader Interactions