Kontrowersje w Niemczech. "Rząd zaniedbuje wschodnie Niemcy"

Jak wynika z nowego rządowego raportu, wschodnioniemieckie regiony znów podupadają i wymagają dodatkowych zastrzyków finansowych.