Konsultacje w Genewie. Aktywiści na rzecz praw człowieka krytykują rasizm w Niemczech

Niemcy będą konfrontowane w Genewie (5-6.05) z pytaniami na temat stygmatyzowania mniejszości w ich kraju. Niemiecka delegacja odpowie na nie przed Komitetem ONZ ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.