Krwiodawstwo staje się towarem deficytowym, a ratujące życie transfuzje przestały być oczywistością, Dlatego naukowcy gorączkowo szukają nowych rozwiązań.

Reader Interactions