Konserwy krwi towarem deficytowym. Szansa w bezkręgowcu

Krwiodawstwo staje się towarem deficytowym, a ratujące życie transfuzje przestały być oczywistością, Dlatego naukowcy gorączkowo szukają nowych rozwiązań.