Koniec sojuszu: 25 lat od rozwiązania Układu Warszawskiego

Mija 25. rocznica rozwiązania Układu Warszawskiego. Kilka lat później granica NATO przesunęła się na wschód. Polityczne konsekwencje odczuwalne są do dziś.