Koniec czasu letniego. Wygrana godzina?

100 mln zegarków z odbiorem sygnału radiowego przestawiło dzisiaj automatycznie czas z letniego na zimowy. Lecz nasz zegar biologiczny przestawia się bardziej opornie. A to ma skutki uboczne, ostrzegają eksperci.