Kongres PEN-Clubu w Goerlitz

Blisko 150 niemieckojęzycznych pisarzy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, członków niemieckiego PEN-Clubu spotkało się w Goerlitz na dorocznym kongresie. Debatowano także o stosunkach polsko-niemieckich