Prezydent Ukrainy podpisał dekret o ogłoszeniu stanu wojennego. To reakcja na ostrzał i zatrzymanie ukraińskich okrętów przez Rosjan.

Reader Interactions