Konferencja młodzieżowej sieci regionalnej w Krzyżowej

Youth Regional Network, to sieć współpracy młodzieży działającej w środowiskach lokalnych. Powstała ona w ubiegłym roku z inicjatywy Polki, która pracuje w Zgromadzeniu Regionów Europy.