W poniedziałek 6 października rozpoczyna się w Bonn ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Przewodniczy jej małe państwo wyspiarskie Fidżi, szczególnie zagrożone ociepleniem klimatu.

Reader Interactions