Konferencja ekspertów ws. dzieł zrabowanych przez nazistów

Dzięki odkryciu kolekcji Gurlitta aktualność odzyskał temat badania proweniencji dzieł zrabowanych przez III Rzeszę. Centrum Sztuki Zagrabionej zwołało w Berlinie konferencję międzynarodowych ekspertów.