Kompromis ws. unijnych finansów w zasięgu ręki. Trójkąt Weimarski śle pozytywne sygnały

Optymistyczne przesłanie przekazali z Warszawy ministrowie ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego. Jeszcze w listopadzie powinny zapaść rozstrzygnięcia w kwestii perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.