Komentarze prasy niemieckiej, wtorek, 26 sierpnia 2008

Dziś na temat rosyjskich żądań uznania niepodległości gruzińskich separatystów