Komentarze prasy niemieckiej, wtorek 19.05.2009

Dziś – o aktualnym raporcie dokumentującym stopień rozwarstwienia niemieckiego społeczeństwa.