Komentarze prasy niemieckiej, wtorek, 19 sierpnia 2008

Dziś na temat wojny na Kaukazie i jej echa